News

There are no translations available.

XIII Międzynarodowa Konferencja Roboty Medyczne 2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII konferencji poświęconej robotom medycznym w Zabrzu. Konferencja organizowana jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej (International Society for Medical Robotics) i Fundację Rozwoju Kardiochirurgii.

W jej trakcie odbędzie się specjalna sesja konkursowa dla młodych naukowców o nagrodę „Statuetka Robina” i nagrodę publiczności „Strzała Robina”. Zakres tematyczny tego spotkania naukowców, projektantów, konstruktorów i użytkowników związanych z robotyką obejmie wszystkie zrobotyzowane urządzenia stosowane w medycynie. Inicjatorem dotychczasowych spotkań w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii (FRK) w Zabrzu jest grono naukowców i konstruktorów polskiego robota chirurgicznego Robin Heart. W czasie realizacji projektu badawczego rozpoczętego w Fundacji w 2000 r. organizowane były otwarte konferencje, na których poddawano ocenie stan prowadzonych prac i określano kierunki dla szeregu praktycznych rozwiązań. Projekt Robin Heart przyczynił się do ożywienia zainteresowania robotyką medyczną w Polsce. Podczas międzynarodowej konferencji Roboty Medyczne 2015 zademonstrowane zostaną nowości związane z projektem polskiego robota chirurgicznego Robin Heart.

Konferencja będzie miała niezwykłych gości i będzie okazją to rzetelnego przeglądu tej szybko rozwijającej się dziedziny nauki i techniki. 


Konferencja Roboty Medyczne 2015 odbędzie się 17-18 grudnia 2015. Pierwszego dnia odbędzie się otwarta dla wszystkich naukowa konferencja poświęcona robotyce medycznej, następnego dnia spotkanie Akademii Sztuki Projektowania Robotów Medycznych – Akademia ISMR, spotkanie to ma charakter zamknięty, wejście tylko dla członków Stowarzyszenia, aktywnych uczestników konferencji Roboty Medyczne 2015 (zgłaszających prace) oraz gości zaproszonych przez Stowarzyszenie. Na spotkaniu tym zamierzamy zgromadzić fachowców wielu dziedzin nauki – od psychologii i socjologii przez specjalistów wzornictwa przemysłowego i innych sztuk pięknych do przedstawicieli użytkowników – medycyny i generalnie usług medycznych. Chcemy się uczyć jak projektować roboty medyczny by spełniły oczekiwania społeczne, by były użyteczne i piękne.

ZGŁOSZENIE PRACY

Sposób rejestracji i zgłoszeń podamy wkrótce.

Termin przesyłania prac:

Streszczenie pracy (1 strona A4) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2015.

Pełną pracę (1 strona A4) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2015

TERMIN I MIEJSCE

Termin konferencji: 17-18 grudnia 2015 r

Miejsce konferencji: Sala sympozjalna Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, ul. Wolności 345 a.

W związku z ograniczoną liczba miejsc (120) na sali konferencyjnej gwarantowane miejsca mają prezentujący, osoby z zaproszeniem imiennym i członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej.

Język obowiązujący na konferencji: polski lub angielski.

Plakat konferencji: pobierz

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs dla młodych uczestników konferencji Roboty Medyczne 2015 ma charakter międzynarodowy. Przewidziany jest dla studentów i młodych naukowców, ale otwarty również dla młodych hobbystów i pasjonatów nie związanych z uczelniami, czy ośrodkami naukowymi. Mile widziani będą także zafascynowani robotyką młodzi ludzie, którzy wybór uczelni mają jeszcze przed sobą.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1. wiek autorów prac do 30 lat

2. nadesłanie autorskiej pracy indywidualnej lub zbiorowej o objętości 3-6 stron (MS Word), dotyczącej szeroko pojętej problematyki robotów medycznych (projektowanie, konstrukcja, badania, zastosowanie itp.)

3. językiem obowiązującym jest język polski lub angielski

4. termin nadsyłania prac 30 listopada 2015r.,

5. adres nadsyłania prac: jak w zgłoszeniu pracy

Sposób oceny prac: - Jury specjalistów wielu dziedzin nauki, techniki i medycyny oceniać będzie nowatorstwo, oryginalność, rzetelność prowadzonych badań oraz wagę pracy dla rozwoju zrobotyzowanych urządzeń stosowanych w medycynie - Jury na koniec konferencji przyznaje nagrodę Statuetka Robina, natomiast zgromadzona na sali publiczność w trakcie tajnego głosowania przyznaje nagrodę Strzała Robina.

SPRAWY INFORMACYJNE I TECHNICZNE, ZAPYTANIA I PROŚBY DOTYCZĄCE KONFERENCJI Roboty Medyczne 2015 - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Przewodniczący - dr Zbigniew Nawrat, tel. (+48 32) 373 56 64, (+48 32) 373 56 26, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Członkowie -
Dr Paweł Kostka
Mgr inż. Kamil Rohr (nadzór Web)
Mariusz Jakubowski (nadzór Web, Foto)

Organizatorzy i sponsorzy konferencji
Głównym organizatorem konferencji jest Międzynarodowe Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej / International Society for Medical Robotics - WWW. Współorganizatorem i gospodarzem konferencji jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi - WWW, Śląskie Centrum Chorób Serca - WWW

Serdecznie zapraszamy!


ORGANIZATOR:

Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki MedycznejWSPÓŁPRACA

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi


Śląskie Centrum Chorób Serca

 


WE RECOMMEND :

WE ARE AT :